Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Ziakas PD, Poulou LS, Zintzaras E. FcγRIIa-H131R variant is associated with inferior response in diffuse large B cell lymphoma: A meta-analysis of genetic risk. J BUON. 2016 Nov-Dec;21(6):1454-1458. PubMed PMID: 28039707. 

 

Zervou FN, Zacharioudakis IM, Pliakos EE, Grigoras CA, Ziakas PD, Mylonakis E.Adaptation of Cost Analysis Studies in Practice Guidelines. Medicine (Baltimore).2015 Dec;94(52):e2365. PubMed PMID:26717377. 

 

Ziakas PD, et al. Thrombophilia and venous thromboembolism in pregnancy: a meta-analysis of genetic risk. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015;191:106-11. PubMed PMID: 26115054.

Ziakas PD, et al. Graft-versus-host disease prophylaxis after transplantation: a network meta-analysis. PLoS One.2014;9(12):e114735. PubMed PMID: 25485632.

Arvanitis M, Ziakas PD, et al. PCR in diagnosis of invasive aspergillosis: a meta-analysis of diagnostic performance. J Clin Microbiol. 2014;52(10):3731-42. PubMed PMID: 25122854.

Zacharioudakis IM, Ziakas PD, Mylonakis E. Clostridium difficile infection in the hematopoietic unit: a meta-analysis of published studies. Biol Blood MarrowTransplant. 2014 ;20(10):1650-4.  PubMed PMID: 24914822.

Kourbeti IS, Ziakas PD, Mylonakis E. Biologic therapies in rheumatoid arthritis and the risk of opportunistic infections: a meta-analysis. Clin Infect Dis. 2014;58(12):1649-57. PubMed PMID: 24647016.

Prodromou ML, Ziakas PD, et al. FDGPET is a robust tool for the diagnosis of spondylodiscitis: a meta-analysis of diagnostic data. Clin Nucl Med. 2014;39(4):330-5. PubMed PMID: 24445277.

Ziakas PD, Kourbeti IS, Mylonakis E. Systemic antifungal prophylaxis after hematopoietic stem cell transplantation: a meta-analysis. Clin Ther. 2014;36(2):292-306.PubMed PMID: 24439393.

Ziakas PD, Poulou LS, Thanos L. Towards integrating positron emission tomography for work-up of patients with Sjögren's syndrome and associated lymphomas. Autoimmun Rev. 2014;13(3):327-9. PubMed PMID: 24231032.

Ziakas PD, et al. Interleukin-6 polymorphisms and hematologic malignancy: a re-appraisal of evidence from genetic association studies. Biomarkers. 2013;18(7):625-31.  PubMed PMID: 24059848.

Omer AK, Ziakas PD, et al. Risk factors for invasive fungal disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation:a single center experience. Biol Blood Marrow Transplant. 2013 ;19(8):1190-6. PubMed PMID: 23747459.

Papageorgiou A, Ziakas PD, et al. Indications for bone marrow examination in autoimmune disorders with concurrent haematologic alterations. Clin Exp Rheumatol. 2013 ;31(1):76-83. PubMed PMID: 23010147.

Ziakas PD, et al. The Gordian knot of interim18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography for Hodgkin lymphoma: a meta-analysis and commentary on published studies. Leuk Lymphoma. 2012;53(11):2166-74. PubMed PMID: 22512238.

Voulgarelis M, Ziakas PD, et al. Prognosis and outcome of non-Hodgkin lymphoma in primary Sjögren syndrome.Medicine (Baltimore). 2012;91(1):1-9.PubMed PMID: 22198497.

Ziakas PD, Kourbeti IS. Pegfilgrastim vs. filgrastim for supportive care after autologous stem cell transplantation: can we decide? Clin Transplant. 2012;26(1):16-22. PubMed PMID: 22035044.

Ziakas PD, et al. Effectiveness of systemic antifungal prophylaxis in patients with neutropenia after chemotherapy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Ther. 2010;32(14):2316-36. PubMed PMID: 21353103.


Ziakas PD, et al. Heparin treatment in antiphospholipid syndrome with recurrent pregnancy loss: a systematic review and meta-analysis.Obstet Gynecol. 2010;115(6):1256-62. d. PubMed PMID: 20502298.

Poulou LS, Thanos L, Ziakas PD. Unifying the predictive value ofpretransplant FDG PET in patients with lymphoma: a review and meta-analysis of published trials. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010;37(1):156-62. PubMed PMID: 19727713.

Ziakas PD, et al. Monoclonal antibodies in rare acquired thrombotic disorders: the paradigms of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, thrombotic thrombocytopenic purpura and central retinal vein occlusion. Curr Vasc Pharmacol. 2010;8(1):51-8. Review. PubMed PMID:19538160.

Ziakas PD, Karsaliakos P, Mylonakis E. Effect of prophylactic lamivudine for chemotherapy-associated hepatitis B reactivation in lymphoma: a meta-analysis of published clinical trials and a decision tree addressing prolonged prophylaxis and maintenance. Haematologica. 2009;94(7):998-1005. PubMed PMID: 19454492

Ziakas PD, et al. Thrombosis in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria at a glance: a clinical review. Curr Vasc Pharmacol. 2008;6(4):347-53. PubMed PMID: 18855722.

Ziakas PD, et al. Anti-thrombopoietin antibodies suppress megakaryocytic colony formation in vitro in patients with systemic lupus erythaematosus. Ann Rheum Dis. 2008 ;67(11):1643-4. PubMed PMID: 18854514.

Ziakas PD. Effect of JAK2 V617F on thrombotic risk in patients with essential thrombocythemia: measuring the uncertain. Haematologica. 2008;93(9):1412-4.. PubMed PMID: 18641024.

Ziakas PD, et al. Isolated orbital mucormycosis: a rare presentation ending in a fatal outcome. Int J Infect Dis. 2009;13(1):112-4. PubMed PMID: 18573673.

Ziakas PD, Poulou LS. Improving outcome after positive interim PET in advanced Hodgkin's disease: reality vs expectation. Eur J Nucl Med Mol Imaging.2008 ;35(8):1573-5. PubMedPMID: 18509629.

Poulou LS, Karianakis G, Ziakas PD. FDG PET scan strategies and long-term outcomes after first-line therapy in Hodgkin's disease. Eur J Radiol. 2009;70(3):499-506.   PubMedPMID: 18342471.

Poulou LS, Xila V, Rokas GI, Karianakis G, Bartzoudis D, Ziakas PD. Temporal trends in mortality rates from visceral vein thrombosis in paroxysmal nocturnal haemoglobinuria: An optimistic view. Thromb Haemost. 2008 ;99(3):642-5. PubMed PMID: 18327419.

Sipsas NV, Kosmas C, Ziakas PD, et al. Comparison of two oral regimens for the outpatient treatment of low-risk cancer patients with chemotherapy-induced neutropenia and fever: ciprofloxacin plus cefuroxime axetil versus ciprofloxacin plus amoxicillin/clavulanate. Scand J Infect Dis. 2007;39(9):786-91. PubMed PMID:17701717.

Ziakas PD, et al. Thrombosis inparoxysmal nocturnal hemoglobinuria: sites, risks, outcome. An overview. J Thromb Haemost. 2007;5(3):642-5. PubMed PMID: 17319910.

Ziakas PD, et al.Thrombocytopenia in lupus: baseline C3 as an independent risk factor for relapse.Ann Rheum Dis. 2007;66(1):130-1. PubMed PMID: 17178758.

 

Ziakas PD, et al. Leukaemic synovitis.Rheumatology (Oxford). 2006;45(9):1143. PubMed PMID: 16943374.

Ziakas PD, et al. Multiple autoimmune phenomena in splenic marginal zone lymphoma. Leuk Lymphoma. 2006;47(4):772-5. PubMed PMID: 16886284.

Ziakas PD, et al.Suspects in the tale of lupus-associated thrombocytopenia. Clin Exp Immunol. 2006;145(1):71-80. PubMed PMID: 16792676.                                                                                     
Ziakas PD, et al.Thrombocytopaenia in lupus as a marker of adverse outcome--seeking Ariadne's thread. Rheumatology (Oxford). 2006;45(10):1261-5.  PubMedPMID: 16567353.

Ziakas PD, et al.Myelofibrosis-associated massive splenomegaly: a cause of increased intra-abdominal pressure, pulmonary hypertension, and positional dyspnea. Am J Hematol. 2005 ;80(2):128-32. PubMed PMID: 16184577.

Ziakas PD, et al . Lupus thrombocytopenia: clinical implications and prognostic significance. Ann Rheum Dis. 2005;64(9):1366-9. PubMed PMID: 16100344


Voulgarelis M, Ziakas PD. Images in clinical medicine. Renal papillary necrosis unmasking sickle cell disease. N Engl J Med. 2005;352(12):1237.PubMed PMID: 15788500.

Ziakas PD, et al. Acquired angioedema: a new target for rituximab? Haematologica. 2004;89(8):ELT13. PubMed PMID: 15339702.

Ziakas PD, et al. Membranous glomerulonephritis in chronic lymphocytic leukemia. Am J Hematol. 2004;76(3):271-4. PubMed PMID: 15224365.

Ziakas PD, et al. Lymphoma development in a patient receiving anti-TNF therapy. Haematologica. 2003;88(7):ECR25. PubMedPMID: 12857572. 

Ιατρείο

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 11- 1ος Όροφος

Πλ.Μαβίλη- Αμπελόκηποι

Αθήνα, Τ.Κ. 115 21

 

Τηλ: 213-0375618

Κιν: 6971-942969

 

'Ωρες Ιατρείου (με ραντεβού):

Δευ. 17:30 -20:30

Τετ.  09.30-12.30 και 17.30-20.30

Πεμ 09:30-12:30