Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Ziakas PD, Kourbeti IS, Mylonakis E. "Comparative Analysis of Mortality From Coronavirus Disease 2019 Across the European Union Countries and the Effects of Vaccine Coverage." Open Forum Infect Dis 2022; 9(3): ofac006 


Mylonakis E , Ziakas PD. How Should Economic Analyses Inform Nosocomial Infection Control? AMA J Ethics 2021; 23(8): E631-638

 

Ziakas PD, Mylonakis E. "Medicare Part D Spending on Drugs Prescribed by Oncologists: Temporal Trends and Regional Variation." JCO Oncol Pract 2021; 17(3): e433-e439 


Ziakas, PD , Mylonakis E. "Web search popularity, publicity, and utilization of direct oral anticoagulants in the United States, 2008-2018: A STROBE-compliant study." Medicine (Baltimore) 2020; 99(19): e20005 


Ziakas PD, Poulou LS, Zintzaras E. FcγRIIa-H131R variant is associated with inferior response in diffuse large B cell lymphoma: A meta-analysis of genetic risk. J BUON. 2016 Nov-Dec;21(6):1454-1458. PubMed PMID: 28039707. 

 

Zervou FN, Zacharioudakis IM, Pliakos EE, Grigoras CA, Ziakas PD, Mylonakis E.Adaptation of Cost Analysis Studies in Practice Guidelines. Medicine (Baltimore).2015 Dec;94(52):e2365. PubMed PMID:26717377. 

 

Ziakas PD, et al. Thrombophilia and venous thromboembolism in pregnancy: a meta-analysis of genetic risk. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015;191:106-11. PubMed PMID: 26115054.

Ziakas PD, et al. Graft-versus-host disease prophylaxis after transplantation: a network meta-analysis. PLoS One.2014;9(12):e114735. PubMed PMID: 25485632.

Arvanitis M, Ziakas PD, et al. PCR in diagnosis of invasive aspergillosis: a meta-analysis of diagnostic performance. J Clin Microbiol. 2014;52(10):3731-42. PubMed PMID: 25122854.

Zacharioudakis IM, Ziakas PD, Mylonakis E. Clostridium difficile infection in the hematopoietic unit: a meta-analysis of published studies. Biol Blood MarrowTransplant. 2014 ;20(10):1650-4.  PubMed PMID: 24914822.

Kourbeti IS, Ziakas PD, Mylonakis E. Biologic therapies in rheumatoid arthritis and the risk of opportunistic infections: a meta-analysis. Clin Infect Dis. 2014;58(12):1649-57. PubMed PMID: 24647016.

Prodromou ML, Ziakas PD, et al. FDGPET is a robust tool for the diagnosis of spondylodiscitis: a meta-analysis of diagnostic data. Clin Nucl Med. 2014;39(4):330-5. PubMed PMID: 24445277.

Ziakas PD, Kourbeti IS, Mylonakis E. Systemic antifungal prophylaxis after hematopoietic stem cell transplantation: a meta-analysis. Clin Ther. 2014;36(2):292-306.PubMed PMID: 24439393.

Ziakas PD, Poulou LS, Thanos L. Towards integrating positron emission tomography for work-up of patients with Sjögren's syndrome and associated lymphomas. Autoimmun Rev. 2014;13(3):327-9. PubMed PMID: 24231032.

Ziakas PD, et al. Interleukin-6 polymorphisms and hematologic malignancy: a re-appraisal of evidence from genetic association studies. Biomarkers. 2013;18(7):625-31.  PubMed PMID: 24059848.

Omer AK, Ziakas PD, et al. Risk factors for invasive fungal disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation:a single center experience. Biol Blood Marrow Transplant. 2013 ;19(8):1190-6. PubMed PMID: 23747459.

Papageorgiou A, Ziakas PD, et al. Indications for bone marrow examination in autoimmune disorders with concurrent haematologic alterations. Clin Exp Rheumatol. 2013 ;31(1):76-83. PubMed PMID: 23010147.

Ziakas PD, et al. The Gordian knot of interim18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography for Hodgkin lymphoma: a meta-analysis and commentary on published studies. Leuk Lymphoma. 2012;53(11):2166-74. PubMed PMID: 22512238.

Voulgarelis M, Ziakas PD, et al. Prognosis and outcome of non-Hodgkin lymphoma in primary Sjögren syndrome.Medicine (Baltimore). 2012;91(1):1-9.PubMed PMID: 22198497.

Ziakas PD, Kourbeti IS. Pegfilgrastim vs. filgrastim for supportive care after autologous stem cell transplantation: can we decide? Clin Transplant. 2012;26(1):16-22. PubMed PMID: 22035044.

Ziakas PD, et al. Effectiveness of systemic antifungal prophylaxis in patients with neutropenia after chemotherapy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Ther. 2010;32(14):2316-36. PubMed PMID: 21353103.


Ziakas PD, et al. Heparin treatment in antiphospholipid syndrome with recurrent pregnancy loss: a systematic review and meta-analysis.Obstet Gynecol. 2010;115(6):1256-62. d. PubMed PMID: 20502298.

Poulou LS, Thanos L, Ziakas PD. Unifying the predictive value ofpretransplant FDG PET in patients with lymphoma: a review and meta-analysis of published trials. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010;37(1):156-62. PubMed PMID: 19727713.

Ziakas PD, et al. Monoclonal antibodies in rare acquired thrombotic disorders: the paradigms of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, thrombotic thrombocytopenic purpura and central retinal vein occlusion. Curr Vasc Pharmacol. 2010;8(1):51-8. Review. PubMed PMID:19538160.

Ziakas PD, Karsaliakos P, Mylonakis E. Effect of prophylactic lamivudine for chemotherapy-associated hepatitis B reactivation in lymphoma: a meta-analysis of published clinical trials and a decision tree addressing prolonged prophylaxis and maintenance. Haematologica. 2009;94(7):998-1005. PubMed PMID: 19454492

Ziakas PD, et al. Thrombosis in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria at a glance: a clinical review. Curr Vasc Pharmacol. 2008;6(4):347-53. PubMed PMID: 18855722.

Ziakas PD, et al. Anti-thrombopoietin antibodies suppress megakaryocytic colony formation in vitro in patients with systemic lupus erythaematosus. Ann Rheum Dis. 2008 ;67(11):1643-4. PubMed PMID: 18854514.

Ziakas PD. Effect of JAK2 V617F on thrombotic risk in patients with essential thrombocythemia: measuring the uncertain. Haematologica. 2008;93(9):1412-4.. PubMed PMID: 18641024.

Ziakas PD, et al. Isolated orbital mucormycosis: a rare presentation ending in a fatal outcome. Int J Infect Dis. 2009;13(1):112-4. PubMed PMID: 18573673.

Ziakas PD, Poulou LS. Improving outcome after positive interim PET in advanced Hodgkin's disease: reality vs expectation. Eur J Nucl Med Mol Imaging.2008 ;35(8):1573-5. PubMedPMID: 18509629.

Poulou LS, Karianakis G, Ziakas PD. FDG PET scan strategies and long-term outcomes after first-line therapy in Hodgkin's disease. Eur J Radiol. 2009;70(3):499-506.   PubMedPMID: 18342471.

Poulou LS, Xila V, Rokas GI, Karianakis G, Bartzoudis D, Ziakas PD. Temporal trends in mortality rates from visceral vein thrombosis in paroxysmal nocturnal haemoglobinuria: An optimistic view. Thromb Haemost. 2008 ;99(3):642-5. PubMed PMID: 18327419.

Sipsas NV, Kosmas C, Ziakas PD, et al. Comparison of two oral regimens for the outpatient treatment of low-risk cancer patients with chemotherapy-induced neutropenia and fever: ciprofloxacin plus cefuroxime axetil versus ciprofloxacin plus amoxicillin/clavulanate. Scand J Infect Dis. 2007;39(9):786-91. PubMed PMID:17701717.

Ziakas PD, et al. Thrombosis inparoxysmal nocturnal hemoglobinuria: sites, risks, outcome. An overview. J Thromb Haemost. 2007;5(3):642-5. PubMed PMID: 17319910.

Ziakas PD, et al.Thrombocytopenia in lupus: baseline C3 as an independent risk factor for relapse.Ann Rheum Dis. 2007;66(1):130-1. PubMed PMID: 17178758.

 

Ziakas PD, et al. Leukaemic synovitis.Rheumatology (Oxford). 2006;45(9):1143. PubMed PMID: 16943374.

Ziakas PD, et al. Multiple autoimmune phenomena in splenic marginal zone lymphoma. Leuk Lymphoma. 2006;47(4):772-5. PubMed PMID: 16886284.

Ziakas PD, et al.Suspects in the tale of lupus-associated thrombocytopenia. Clin Exp Immunol. 2006;145(1):71-80. PubMed PMID: 16792676.                                                                                     
Ziakas PD, et al.Thrombocytopaenia in lupus as a marker of adverse outcome--seeking Ariadne's thread. Rheumatology (Oxford). 2006;45(10):1261-5.  PubMedPMID: 16567353.

Ziakas PD, et al.Myelofibrosis-associated massive splenomegaly: a cause of increased intra-abdominal pressure, pulmonary hypertension, and positional dyspnea. Am J Hematol. 2005 ;80(2):128-32. PubMed PMID: 16184577.

Ziakas PD, et al . Lupus thrombocytopenia: clinical implications and prognostic significance. Ann Rheum Dis. 2005;64(9):1366-9. PubMed PMID: 16100344


Voulgarelis M, Ziakas PD. Images in clinical medicine. Renal papillary necrosis unmasking sickle cell disease. N Engl J Med. 2005;352(12):1237.PubMed PMID: 15788500.

Ziakas PD, et al. Acquired angioedema: a new target for rituximab? Haematologica. 2004;89(8):ELT13. PubMed PMID: 15339702.

Ziakas PD, et al. Membranous glomerulonephritis in chronic lymphocytic leukemia. Am J Hematol. 2004;76(3):271-4. PubMed PMID: 15224365.

Ziakas PD, et al. Lymphoma development in a patient receiving anti-TNF therapy. Haematologica. 2003;88(7):ECR25. PubMedPMID: 12857572. 

Ιατρείο

Λεωφόρος Κηφισίας 5  

1ος 'Οροφος, Ιατρείο αρ. 1

Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23

 


Κιν: 6971-942969

 

'Ωρες Ιατρείου (με ραντεβού):

Δευ. 18:30 -21:00

Τετ.  09.30-12.30 και 18.30-21.00

Πεμ 09:30-12:30