Αρχική

Ο ιατρός είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποφοίτησε το 1997 με γενικό βαθμό “Λίαν Καλώς (8.1)”. Ειδικεύθηκε στην Αιματολογία (Δ’Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 2000-2002 και στην  Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2002-2006). Είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην Αιματολογία (2008) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Βιοστατιστική (2006).

Έχει εργαστεί ως διδάσκων Π.Δ. 407/80 στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (2009), ως επιστημονικός συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας (Λαϊκό Νοσοκομείο, 2009-2012).  
Έχει μετεκπαιδευθεί στη Γαλλία στην Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων για τη σταδιοποίηση λεμφωμάτων (Department of Nuclear Medicine, Henri Mondor Hospital, Paris XII University, Créteil, France, 2011) 

Λέκτορας Ιατρικής, Alpert Medical School & Division of Infectious Diseases (διευθ. Καθ. Ε. Mylonakis), Πανεπιστήμιο Brown, ΗΠΑ, 2013-2015 

Συνεργάτης-Ερευνητής, Τομέα Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Brown, ΗΠΑ, 2013-σήμερα 

Αναλαμβάνει τη διάγνωση και αντιμετώπιση ευρέος φάσματος αιματολογικών διαταραχών, με έμφαση στη θεραπεία αιματολογικών νεοπλασιών, στις αιματολογικές εκδηλώσεις συστηματικών αυτοάνοσων παθήσεων, και στη θρόμβωση/θρομβοφιλία. Ιατρείο

Λεωφόρος Κηφισίας 5  

1ος 'Οροφος, Ιατρείο αρ. 1

Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23

 


Κιν: 6971-942969

 

'Ωρες Ιατρείου (με ραντεβού):

Δευ. 18:30 -21:00

Τετ.  09.30-12.30 και 18.30-21.00

Πεμ 09:30-12:30